Twoja opinia

drukujAktualności

Zwroty środków w ramach POKL

26-04-2012

zielony wykrzyknik

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, został utworzony rachunek bankowy o nazwie „Zwroty PO KL", na który Beneficjenci PO KL zobowiązani są dokonywać zwrotu wszelkich środków dotyczących realizowanych projektów.


Numer rachunku:  08 1020 3147 0000 8502 0087 7126

Na powyższy rachunek należy zwracać zarówno środki otrzymane w ramach budżetu europejskiego (§ 2007, § 6207) jak również budżetu państwa (§ 2009, § 6209).

W celu właściwej identyfikacji dokonanych zwrotów w opisie przelewu należy zawrzeć następujące informacje:
-  numer umowy o dofinansowanie,
- tytuł zwrotu: zwrot niewykorzystanych środków / korekta / nieprawidłowość / środki niekwalifikowane / odsetki / przychód w projekcie,
-  rok, w którym zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot.

Instytucja Pośrednicząca zwraca uwagę, że w związku z powtarzającymi się błędami dotyczącymi przekazywania środków dofinansowania na właściwy rachunek oraz niepoprawnego lub niepełnego opisu przelewu uniemożliwiającego identyfikację otrzymanego zwrotu, Beneficjent zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności przekazując ww. środki na rachunek IP.
 
Ponadto IP przypomina, iż zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, możliwe jest częściowe niekwalifikowanie wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem w przypadku, gdy zadania są przez niego wykonywane niewłaściwie, a błędy popełniane przy zwrocie środków mogą stanowić przesłanki do pomniejszenia kwalifikowanej części wynagrodzenia kadry.

wróć do aktualności »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
email: efs@lubelskie.pl, tel. 081-44-16-843, fax 081-44-16-853 / Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Statystyka: odsłony:13227937, wizyty:6744232

projekt i cms: www.adm-media.pl